Ge en gåva till Minnesfonden 


Betalning


SEK
Valfritt belopp (minst 5 SEK)Grunduppgifter


ÅÅÅÅMMDD-NNNN

Frivilliga uppgifter


Det är viktigt för oss att ha korrekt information om personer/organisationer som ger oss gåvor. Person- och organisationsnummer hjälper oss att registrera gåvor på ett korrekt och säkert sätt. Vi hanterar personuppgifter strikt enligt Personuppgiftslagen (PuL). Om du ändå inte vill ange ditt person- eller organisationsnummer kan du skänka gåvan anonymt.
Stiftelsen Anna Lindhs Minnesfond 105 60 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 68, Stockholm, info@annalindhsminnesfond.se BG 5682-3347